FileAzione
Sanja Tomšić - Perspektive uzgoja morkog ježinca na Jugoistočnom Jadranu BiH.pdfDownload Share on Facebook

Sanja Tomšić- Perspektive uzgoja morkog ježinca na Jugoistočnom Jadranu

Hridinski ježinac, Paracentrotus lividus je važna priobalna vrsta. Nastanjuje kopnene zone u dosegu morskih valova, pa do 10-20 m dubine. Vrsta ima značajnu ekonomsku važnost, te ključnu ulogu u organizaciji bentoskih zajednica. Razlog za gospodarsko iskorištavanje ježinaca su njihove gonade, visoke komercijalne vrijednosti diljem svijeta. Tekuća istraživanja temelje se na optimizaciji korištenja divljih populacija, te mogućnosti akvakulture ovih organizama u Jdranu.

Istraživanja su usredotočena na optimizaciju uzgoja hridinskog ježinca na već postojećim uzgajalištima (prvenstveno dagnje, Mytilus galloprovincialis). Razvijaju se i tehnologije kopnenog i morskog postrojenja za uzgoj ježinaca. Istraživa se rast i reprodukcija prirodne populacije hridinskog ježinca u jugoistočnom Jadranu. Istodobno, radi se na optimizaciji uvjeta kaveznog uzgoja u moru, kako u monokulturi, tako i u polikulturi, na već postojećim uzgajalištima. U laboratoriju se istražuje izrada strukture i modela za recirkulacijski uzgoj makroalga, posebice morske salate, Ulva lactuca, zbog obogaćivanja prehrane hridinskog ježinca.

Hridinski je ježinac potencijalno važan lokalni ribarstveni resurs za turistički sektor hrvatske. Obećavajući je kandidat za diversifikaciju hrvatske akvakulture, a posebice proizvodnje za lokalno turističko tržište.

 

Dr.sc. Sanja Tomšić - Sveučilište u  Dubrovniku