FileAzione
Aleksandar Joksimović -USPOSTAVLJANJE UZGOJA KAMENICE, (OSTREA EDULIS) U BOKOKOTORSKOM ZALIVU BiH.pdfDownload Share on Facebook

Aleksandar Joksimović -Uspostavljanje uzgoja kamenice, (ostrea edulis) u bokokotorskom zalivu

U zalivu Boke se već decenijama uspješno gaje školjke, dagnje, Mytilis galloprovincialis. Na osnovu bioekoloških podataka i eksperimentalnih aktivnosti koje su sprovedene sredinom 70-tih godina, smatramo da se u zalivu Boke mogu uspješno gajiti i jadranske kamenice, kao komercijalno interesantna vrsta. Iz tih razloga započet je projekat sa regiom Friuli Venezia Giulia, agencijom Informest iz Trsta i udruženjem marikulturista Italije.

Na ekeperimantalnom uzgajalištu Instituta i komercijalnom uzgajalištu u Ljutoj postavljeno je po    1 500 komada kamenica, i istovremeno se prate svi fizičko-hemijski parametri vode i mjere parametri rasta školjki svakih 15 dana. Na osnovu ovih preliminarnih rezultata postaviće se platforma za dalji, komercijalni uzgoj ove vrste  u Bokokotorskom zalivu i prenos tehnologije na privatne uzgajivače.

U cilju razvoja sanitarne kontrole i monitoringa vode za potrebe marikulture, Institut realizuje monitoring kvaliteta vode i analizu biotoksina na postojećim uzgajalištima školjki, shodno Zakonu o morskom ribarstvu i marikulturi, Sl.list 56/09. Na ovaj način započeće realizacija aktivnosti zacrtanih u Strategiji razvoja morskog ribarstva i marikulture, djelatnosti koja će svakako biti strateška privredna djelatnost budućnosti

Dr Aleksandar Joksimović - Institut za biologiju mora, Kotor, Crna Gora